TABLETS IN DE KLAS
Na de digiborden hebben nu ook de tablets/(mini)latops hun intrede gedaan in het onderwijs.
Een school staat voor de keuze om tablets of (mini)laptops aan te schaffen, om deze vervolgens in te gaan zetten in de klas. Veel scholen starten een pilot. De Apple Ipad is daarbij de meest aangeschafte tablet. En dan...?

Waar moet je eigenlijk aan denken als je een keuze gaat maken? Volgens KEii moet de keuze niet alleen bepaald worden door alleen maar omdat het leuk lijkt of vanuit PR overwegingen. Hierdoor zou het kunnen gebeuren dat een school een investering doet die uiteindelijk niet het onderwijskundig optimale rendement oplevert. Belangrijk is dus om niet zomaar te beginnen! Ga met de eindgebruikers (de leerkrachten) in gesprek over jullie onderwijs, en bepaal wat voor een rol de tablet of de mini laptop daarin kan of moet gaat spelen. Hoe moet het een bijdrage gaan leveren aan het leerproces van de kinderen? Hoe gaan we ermee lesgeven, gebruiken we het als presentatiescherm of gaan we leerlingen ook laten leren met een tablet of minilaptop? Deze overwegingen gelden overigens voor alle technologische hulpmiddelen: 'Bezint eer ge begint'. Start met een visie! En bepaal vervolgens hoe de implementatie vorm krijgt. Laat de aanschaf van de hardware en de professionalisering van de gebruikers hand in hand met elkaar gaan. En richt je bij de deskundigheidsbevordering niet alleen op het gebruik, maar ook op de didactische toepassing en opbrengsten van de tablets of mini laptop.

Als je weet wat je uiteindelijk wilt bereiken, kun je gaan oriënteren op de tablets of misschien wel mini laptops die aansluiten bij behoeften van jullie onderwijs.
* wat verwachten we technisch?
* welke vakgebieden willen we hierin betrekken en wat zijn dan eventuele Apps (applicaties voor op een TabletPC) die we daarbij nodig hebben?
* willen we alle kinderen hiermee laten werken of alleen de leerkrachten?
* gaan kinderen presentaties maken, verslagen schrijven?
* hoe zorgen we dat leerkrachten op de juiste manier hiermee omgaan en worden geschoold?
* moet het aan te sluiten zijn op mijn digibord?
* etc

Bij de keuze voor een tablet zullen er ook keuzes gemaakt moeten worden tav de Apps die men wilt gaan gebruiken. Waar let je op?
Enkele voorbeelden van criteria voor de keuze van een App:
1. Wat is het leerdoel waarvoor je de App wilt gebruiken?
2. Biedt de App de juiste activiteiten bij de lesinhoud?
3. Sluit de inhoud van de App aan bij de belevingswereld van de kinderen?
4. Is de App zelfstandig te gebruiken door de kinderen. Stimulerend en uitdagend? Vervangend of tranformatief?
5. Geeft de App feedback aan de speler
6. Biedt de App een leerkrachten module om leerlingen te volgen
7. Biedt de App instellingsmogelijkheden om niveaus aan te passen, maar ook eventueel visueel of auditieve instellingen.

Bij deze vernieuwingsslag speelt het Vier in Balans model van Kennisnet een belangrijke factor in het succes. De visie, deskundigheid vd gebruikers, software en hardware moeten met elkaar in balans blijven. En daarnaast zal een goede aansturing en samenwerking een grote rol spelen in de kans van slagen.

Keii biedt begeleidingstrajecten die vanaf het begin scholen meehelpt de juiste keuzes te maken tot en met de implementatie in de klas. Een implementatie dat vanuit een projectmanagementmodel beschreven en geëvalueerd wordt om uiteindelijk het nieuwe leermiddel gedegen te borgen in het uw onderwijs.

Workshop 'ik snApp, jij snAppt, wij snAppen | Ipad in de klas
Naast de begeleidingstrajecten bieden wij ook een losse workshop van 1 dagdeel waarin de deelnemers de mogelijkheden van de ipad ervaren. Deze 'tablet' is multifunctioneel, zonder toetsenbord maar met touchscreen. Zowel jong, oud, groot en klein kunnen de iPad bedienen. De programma’s voor op de iPad (apps) bieden tal aan mogelijkheden. Zo ook voor het onderwijs. Tijdens deze workshop leren de deelnemers de verschillende onderwijskundige toepassingen van de ipad kennen met de daarbij behorende apps voor de verschillende leerjaren.

Wilt u ook ondersteund worden in de keuze en implementatie van tabletPC's, een workshop met uw team of wilt u in een gesprek meer informatie neem dan contact met ons op.

Informatie over en een verzameling van educatieve Apps: App op school

KEii heeft in samenwerking met peuterspeelzaal 't Eikehofje van stichting Peuterspeelzalen Bergeijk peuters spelend laten leren met de IPad.
Kinderen in deze leeftijd moeten leren, ontdekken, werken en ervaren met echte materialen. De Ipad moet niet in plaats van concrete materialen komen, maar het geeft je als begeleider/leerkracht de mogelijkheid om een extra middel in te zetten, zodat je nog meer mogelijkheden hebt om alle kinderen te bereiken. Geen enkel kind leert hetzelfde en vindt op dezelfde manier uitdaging. Hoe meer (leer)middelen hoe meer vreugd..
Het filmpje is slechts een illustratie dat het mogelijkheden biedt en dat kinderen en leerkracht/begeleider betrokken zijn. De Apps die in het filmpje door de peuters worden gebruikt worden hoofdzakelijk door de kinderen zelf gekozen.© KEii | Bouwen aan Onderwijs en ICT - Alle rechten voorbehouden - Trippe Webontwikkeling